ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.), ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.), ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)