ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ    ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ     

24/2/2018    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ε.Κ.Ε.     

Ψήφισαν 36 - Έγκυρα 31 - Άκυρα 5   


Έλαβαν:     

"Ελεύθερη Κύπρος":   20    

5 μέλη στην επιτροπή.   


"Ενωμένη Απόδημη Νεολαία":   11

2 μέλη στην επιτροπήΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.

Ψήφισαν 36 - Έγκυρα 30 - Άκυρα 6


Έλαβαν:

"Ελεύθερη Κύπρος":   19

1 αντιπρόσωπο.


"Ενωμένη Απόδημη Νεολαία":   11

1 αντιπρόσωπο.