ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΑΕΛΛΑΣ   ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ:      

Crossroads      

[Πέμπτη 15/02/2018]      


Η ΕΚΕ συμμετείχε στην συναυλία της Μικαέλλας Παπαχρυσάνθου που έγινε στο Σπίτι της Κύπρου.