Έκθεση φωτογραφίας      

Κώστα Τσαγγαρίδη      

«Παγωμένη Λευκωσία από το 1974»