Πανηγυρικός εσπερινός    

σε ανάμνηση του    

«κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου»    

Αρειος Πάγος, Πνύκα