ΔΙΑΛΕΞΗ    

του γιατρού κ. Μιχάλη Παιδονόμου,   

 

ΜΕ ΘΕΜΑ:   

 «Η έννοια της Δικαιοσύνης   

στην Κυπριακή και Νεοελληνική ποίηση»   

    Ακολούθησε μουσικό διάλειμμα με τον ποιητή   

και μουσικό  

κ. Γιάννη Αθανασόπουλο