Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.)   

 

Συνήλθε το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. με σκοπό τη συγκρότηση του, και κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:   

 

 

Πρόεδρος:                                      Γιώργος Συλλούρης  

Αντιπρόεδρος:                               Όμηρος Παπασάββας  

Αντιπρόεδρος:                               Μιχάλης Ευθυμίου  

Αντιπρόεδρος:                               Λεωνίδας Μασσοστασής  

Γραμματέας:                                    Γεώργιος Μιχαηλίδης  

Αναπληρ. Γραμματέας:                Γρηγόρης Κουνναμάς  

Ταμίας:                                             Γιώργος Λιασής  

Οργανωτικός Γραμματέας:         Χρυσόστομος Αγαθοκλέους  

Αναπληρ. Οργανωτ.Γραμματέας: Παναγιώτης Ελευθερίου  

Μέλη:                                               Ζηνοβία (Ζήνα) Παπαφώτη  

                                                          Αλέξης Κωνσταντίνου  

 

Αθήνα, 26.04.2017