Παράσταση με την Κυπριακή σατιρική κωμωδία:      

«ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΕΣ»      

[Ασπρόπυργος, 27/11/2016]          
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο Δήμο Ασπροπύργου ΄και τον Σύλλογο Αγιο Αλέξανδρο "Γκόρυτσας" για την βοήθεια τους