Συμμετοχή του Χορευτικού Όμιλου της Ε.Κ.Ε.  "Ανεμόεσσα"        

στο «31ο ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ»