ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    


Υπηρεσία Αποδήμων & Επαναπατρισθέντων Κυπριακής Δημοκρατίας       

Περιοδικό των αποδήμων "Η Κύπρος μας"     

Πληροφορίες για Απόδημους & Επαναπατριζόμενους - Κύπρος    

Από τον Νοέμβριο του 2016 η Υπηρεσία Αποδήμων έχει υπαχθεί στον Επιτροπό Προεδρίας για τους Απόδημους κ. Φώτη Φωτίου:

Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων μέρος του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων