Συμμετοχή της Νεολαίας ΟΚΟΕ και Νεολαίας ΕΚΕ στην εθελοντική περιβαλλοντική δράση «Let’s Do It Greece”         

(καθαρίζουμε το Πάρκο στου Ζωγράφου)          
http://www.cyprusnet.gr/events/newsid510/2647    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΚΟΕ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Lets Do It Greece - Ζωγράφου  

[17/04/2016]