Χορευτικός Όμιλος    

«Δεν Ξεχνώ»        

 Η Νεολαία ΕΚΕ ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την Κίνηση για την Προβολή και Προώθηση του Κυπριακού Πολιτισμού και την ΕΚΕ θα συμμετέχει στο Χορευτικό Όμιλο «Δεν Ξεχνώ»    

κάθε Σάββατο   17:00 – 19:00.