ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Οικονομικός Απολογισμός για την 1.1.2015-31.12.2015 (Αρ. Πρωτοκ. 19010/1298 - Ημερομηνία 07/03/2016)ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Ισολογισμός για την 1.1.2015-31.12.2015 (Αρ. Πρωτοκ. 19850/1353 - Ημερομηνία 09/03/2016)