Από μέρους του συνδυασμού του «Αλληλεγγύη» δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με την ανάγκη να υπάρξει ένα κοινό Πλαίσιο Δράσης για την δραστηριοποίηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. ως ελάχιστης κοινής βάσης συνεργασίας, και χαιρετίζουμε τη σχετική πρόταση της Ενωτικής Δημοκρατικής Πορείας. Συμμετείχαμε και εμείς όπως και άλλοι συνδυασμοί με προτάσεις που βλέπουμε ότι έγιναν αποδεκτές και βελτίωσαν το Πλαίσιο Δράσης.

Η Ε.Κ.Ε. ταλανίζεται από διαφορές. Δεν συμφωνουμε με την πρόταση για αριθμητική κατανομή του Προεδρείου (1ος συνδυασμός = Πρόεδρος, 2ος συνδυασμός = Αντιπρόεδρος, 3ος συνδυασμός = Γραμματέας, κ.ο.κ.).

Για να γίνει κάποιος Πρόεδρος πρέπει να το θέλει ο ίδιος, να έχει την ικανότητα, να τυγχάνει αποδοχής και συναίνεσης. Υπάρχει καλό πεδίο με το Πλαίσιο Δράσης που προτείνει ο Γ. Συλλούρης, ο ίδιος είναι συναινετικός και θεωρώ ότι είναι αποδεκτός για Πρόεδρος για όλη τη διετία.

Προκειμένου να πετύχουμε συμμετοχή όλων να υπάρξει ένα συναινετικό Προεδρείο, προτείνει στην ΕΛΛ.Α.Σ. τη θέση του Αντιπροέδρου και Ταμία. Επίσης στην Ανανεωτική-Αγωνιστική άλλη θέση Αντιπροέδρου. Στην Δημοκρατική Συνεργασία και την Αγωνιστική Κίνηση τις θέσεις του Γραμματέα και Οργανωτικού, και αν μεταξύ τους θέλουν, να προβούν σε εναλλαγή. Για την Αλληλεγγύη προτείνει τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα.

 

(Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την ΕΛΛ.Α.Σ. – που θέλει μόνο την Προεδρία

και την Αγωνιστική Κίνηση – που ζήτησε να δοθεί η θέση του Προέδρου

στην ΕΛΛ.Α.Σ.  ή εναλλαγή στις θέσεις του Προέδρου και Γραμματέα

μεταξύ της ΕΛΛ.Α.Σ. και Ενωτικής Δημοκρατικής Πορείας,

μη αποδεχόμενη οποιαδήποτε άλλη θέση αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση τους.

Έτσι στην σχετική ψηφοφορία εκλεχτήκαν:

Πρόεδρος: Γ. Συλλούρης – Ενωτική Δημοκρατική Πορεία

Αντιπρόεδρος: Μ. Ευθυμίου – Ανανεωτική – Αγωνιστική

Γραμματέας: Γ. Μιχαηλίδης – Δημοκρατική Συνεργασία

Αναπλ. Γραμματέας: Ι. Ιωάννου - Αλληλεγγύη *

Ταμίας: Γ. Λιασής - – Δημοκρατική Συνεργασία).

 

* = αντικαταστάθηκε από τον Π. Ελευθερίου.