ΜΟΝΙΜΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Στην ενότητα αυτή δίδεται χώρος στους Συνδυασμούς που συμμετέχουν στην Ε.Κ.Ε. να ενημερώνουν και να προβάλουν τις απόψεις τους.

Τονίζεται ότι για όσα αναρτώνται την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι ίδιοι οι συνδυασμοί, και δεν εκφράζουν τις απόψεις της Ε.Κ.Ε.